Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Schoonheidssalon en Pedicure Bella Bellezza hanteert de volgende algemene voorwaarden. U dient hier kennis van te nemen. 

2. Behandeling

De pedicure/schoonheidsspecialiste werkt op tijd volgens agenda, zorg dat u op tijd bent. Gelieve niet eerder dan maximaal 10 minuten voor de afspraak . Schoonheidssalon en pedicure Bella Bellezza zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon en pedicure Bella Bellezza zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling. De pedicure/schoonheidsspecialiste is geen therapeut. In bepaalde gevallen kan de behandelaar besluiten om niet over te gaan tot behandeling en de cliënt verwijzen naar een arts of specialist.


3. Geheimhouding

Schoonheidssalon en pedicure Bella Bellezza houdt zich aan de geheimhoudingsplicht die geldt voor pedicures en schoonheisspecialisten zoals opgesteld door de branche organisatie Provoet en de Anbos. De gegevens worden alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden verstrekt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij geeft tijdens het intake gesprek.

4. Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon en pedicure Bella Bellezza is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal, en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.  

5. Betaling

Betaling dient contant of per pin gedaan te worden direct na de behandeling. Gemaakte afspraken kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Indien U uw afspraak niet 24 uur van te voren afzegt, brengen wij de gereserveerde tijd in rekening. 

6. Geluidsdragers

In principe dienen mobiele telefoons, piepers etc. te zijn uitgeschakeld tijdens de behandeling. 

7. Stimulerende middelen

CLiënten onder invloed van stimulerende middelen (drugs, alcohol enz.) worden geweigerd. 

8. Geen erotiek

Massages zijn niet erotisch getint. Cliënten die seksueel getinte opmerkingen of uitingen maken worden per direct verwijderd. 

9. Ethiek en Hygiëne

Ethiek en Hygiëne staan hoog in het vaandel van Schoonheidssalon en pedicure Bella Bellezza en dienen ook door de cliënt te worden nageleefd. 

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na de ontdekking gemeld worden aan Schoonheidssalon en pedicure Bella Bellezza. Schoonheidssalon en pedicure Bella Bellezza zal binnen drie werkdagen adequaat de klacht bekijken. Indien een klacht gegrond is, zal Schoonheidssalon en pedicure Bella Bellezza de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit kenbaar maakt. Indien Schoonheidssalon en pedicure Bella Bellezza en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. www.degeschillencommissie.nl